STO+
slobodné_tatranské_ovce

O nás

…aby ľudia (najmä mladí) uverili a tí, ktorí (u)veria načerpali a pridali ruku k Božiemu dielu.

STO+, slobodné tatranské ovce, to je stádo ľudí, pre ktorých byť ovcou neznamená urážku, slabosť, neslobodu či akési slepé nasledovanie. Práve naopak, je v tom nesmierna sloboda, keď vieme, kto je naším Pastierom. Na vlastnej koži sme si zažili, že byť ovcou v stáde, ktoré má pod palcom Ježiš, je veľmi dobré, a preto chceme túto skúsenosť zdieľať s ostatnými a zvestovať živého Krista mladými ľuďom na našich podtatranských holiach (a nielen tam).

Prostredníctvom stretnutí, rôznych programov pre mladých, športových a vzdelávacích aktivít chceme budovať trvácne priateľstvá (lebo bez nich to v košiari nejde ;)), vzájomne sa povzbudzovať v nasledovaní Krista, spoločne sa učiť žiť slobodný život v plnosti, a radovať sa z každej nájdenej ovce, ktorú Ježiš zachráni.

I približovali sa k Nemu samí publikáni a hriešnici, aby Ho počúvali. Ale farizeji a zákonníci reptali a hovorili: Tento hriešnikov prijíma a jedáva s nimi. Vtedy povedal im toto podobenstvo: Keby niekto z vás mal sto oviec a stratil by jednu z nich, či nenechá deväťdesiatdeväť na pustatine a nejde za stratenou, kým ju nenájde? A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia; potom, príduc domov, zvolá si priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som si našiel stratenú ovcu. Hovorím vám: taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad deväťdesiatdeväť spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie.
Lukáš 15,1-7

Sme súčasťou Spoločenstva evanjelickej mládeže a Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania

Projekty

STO+ CAMP (Letný tábor)

KONFIVÍKENDOVKA

KONFIVÝJAZDY

STO+ KLUB - Spoločné mládeže

BABINCE A CHLAPINCE

POĎ VON - Športový turnaj

FOR BETTER FUTURE

POMOC ZBOROM

STO+ BAND

Scroll to Top